Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Namn på ledamöter och protokoll att läsa.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter

Stefan Sörensson, ordförande
Sten Björkman, vice ordförande
Ingemar Oscarsson, andre vice ordförande
Britt Kilsäter
Anders Runesson
Jenny Karlsson
Lars Hasselgren
Åke Norander
Lena Ström Svensson
Lena Johansson
Lennart Malm
Kerstin Edberg
Lars Molin
Christian Olsson
Stig-Harald Persson
Richard Krejstrup
Johnny Persson
Annika Westerlund
Billy Månsson
Gitte Ejdetjärn
Ingalill Nilsson
Lars-Erik Johansson
Ingrid Hagberg Hake
Thomas Johansson
Margareta Johansson                                                                   

Ersättare

Johan Selander
Linda Gribbe
Agneta Flensby
Ann-Sofi Österberg
Anne-Gerd Karlsson 
Magnus Arvidsson
Patrik Olsson
Rune Andersson
Karsten Lindström 
Jan-Åke Berg
Andreas Saleskog
Marie Sällström                                                                                             

                                                                                                                

Kyrkorådet 2022-2025

Ledamöter

Britt Kilsäter, ordförande
Lars Molin, vice ordförande
Johnny Persson, andre vice ordförande
Jenny Karlsson
Lena Ström Svensson
Anders Runesson
Lars Hasselgren
Annika Westerlund
Ingemar Oscarsson
Gitte Ejdetjärn

Ersättare

Åke Norander
Sten Björkman
Stefan Sörensson
Lena Johansson
Stig-Harald Persson
Billy Månsson
Ingalill Nilsson
Rune Adersson
 

Protokoll

Ta del av pastoratets protokoll