Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Namn på ledamöter och protokoll att läsa.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ledamöter

Annika Sandqvist Larsson, ordförande
Stefan Sörensson, vice ordförande
Cecilia Holmberg
Lars-Erik Johansson
Britt Kilsäter
Ingalill Nilsson
Lena Augustinsson
Ingemar Oscarsson
Lennart Malm
Ingrid Hagberg Hake
Anders Runesson
Billy Månsson
Richard Krejstrup
Åke Norander
Magnus Arvidsson
Gitte Ejdetjärn
Lena Ström Svensson
Annika Westerlund
Jeanne Bringsarve
Kerstin Edberg
Johnny Persson
Annika Roth
Rune Andersson
Per Johnsson                                                                    
Thomas Johansson

Ersättare

Ingrid Andersson
Birgitta Ödmann
Agneta Flensby
Anne-Gerd Karlsson
Margareta Johansson                                                                                                
Håkan Lindblom
Jan Åke Berg                                                                                                                         Lisbeth Northfell

Kyrkorådet 2018-2021

Ledamöter

Britt Kilsäter, ordförande
Ingalill Nilsson, vice ordförande
Lennart Malm
Annika Sandqvist Larsson
Anders Runesson
Åke Norander
Ingemar Oscarsson
Ingrid Hagberg Hake
Billy Månsson
Lena Ström Svensson

Ersättare

Cecilia Holmberg
Richard Krejstrup
Magnus Arvidsson
Lars-Erik Johansson
Stefan Sörensson
Annika Westerlund

 

läs mer