Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning i annan ordning

Den som inte tillhör något trossamfund kan välja att ha en begravning i annan ordning. Självklart kan även medlemmar i Svenska kyrkan välja detta.

En begravning i annan ordning kan utformas på många olika sätt och kan vara helt fri från religiösa inslag. Begravningen ger möjlighet till ett personligt avsked för de närstående och kan präglas av deras minnen av den avlidne.
 
I Kalmar är Skogssalen på Skogskyrkogården  och avskedsrummet på krematoriet  anpassade för konfessionslösa begravningsceremonier. Upplåtelse av dessa lokaler ingår i begravningsavgiften.
Om man önskar ha ceremonin på annan plats tillkommer vanligen kostnader för lokal och transport.  
 
 
Begravningsombud Kerstin Edvinsson
Som ansvarig myndighet för begravningsverksamheten, skall Svenska Kyrkan ha ett ombud med uppgift att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
 
Begravningsförrättare, Kalmar
Roger Kaliff,     0480-243 58
Nasim Malik, 0480-47 90 36 

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag - fredag i Skogssalen.
För ytterligare information och bokning hänvisar vi till:
Jane  Börjesson

Jane Börjesson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Administrativ assistent