Foto: Anke Decker

Begravning i annan ordning

Den som inte tillhör något trossamfund kan välja att ha en begravning i annan ordning. Självklart kan även medlemmar i Svenska kyrkan välja detta.

En begravning i annan ordning kan utformas på många olika sätt och kan vara helt fri från religiösa inslag. Begravningen ger möjlighet till ett personligt avsked för de närstående och kan präglas av deras minnen av den avlidne.
 
I Kalmar är Skogssalen på Skogskyrkogården , avskedsrummet på krematoriet och Överstens festvåning anpassade för konfessionslösa begravningsceremonier. Upplåtelse av dessa lokaler ingår i begravningsavgiften.
Om man önskar ha ceremonin på annan plats tillkommer vanligen kostnader för lokal och transport.  
 
 
Begravningsombud Kerstin Edvinsson
Som ansvarig myndighet för begravningsverksamheten, skall Svenska Kyrkan ha ett ombud med uppgift att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
 
Begravningsförrättare, Kalmar
Roger Kaliff,     0480-243 58
Nasim Malik, 0480-47 90 36 

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag - fredag i Skogssalen.
För ytterligare information och bokning hänvisar vi till: