Dop
Foto: Jim Elfström /IKON

Dop

Att få barn förändrar livet och en själv. Känslorna kan överraska och vara överväldigande. En kärlek man inte visste fanns. Mitt i denna omvälvande situation, vill Livets Gud möta vår vardag. Genom dopet välkomnas man in i Svenska kyrkan.

För att boka dop i Kalix församling kontakta församlingsexpeditionen 
tel. 0923-698 00.

Det finns en del att tänka igenom innan ett dop: När? Var? Faddrar? Dopkaffe? Dopklänning? Både i Kalix och Töre finns det dopklänning att låna och det går att låna lokaler för dopfika.

Innan dopet har ni ett dopsamtal med prästen som berör både dopets innebörd och hur dopgudstjänsten ska genomföras. I dopgudstjänsten finns möjlighet för familj, faddrar, nära och kära att medverka genom att läsa text och be, att medverka med sång och musik.

I kalix församling är det lördagar som i huvudsak är avsatta för dop.