Förtroendevalda

Kalix församling består av de tidigare församlingarna Nederkalix och Töre. Kyrkoherden är chef i församlingen och ledamot i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ.

Ordförande
Morin, Marianne

Vice ordförande
Nyman, Lennart

Andre Vice ordförande
Lindberg, Erik

Ledamöter
Andersson, Mariana
Eriksson, Annie Marie Morin
Eriksson, Henrik
Esperi, Ann-Sofie
Hellman, Berit
Johansson, Marlene
Johansson, Tom
Karbin, Astrid
Laestadius, Helena
Lundbäck, Maud
Lundegren, Lotten Olofsson
Norrbin, Siv
Nyström, Jessica Nilsson
Parviainen, Cecilia Lindgren
Samuelsson, Inga-Lis
Sandström, Bertil
Sandström, Robert
Sundqvist, Mona
Utterström, Irene
Waller, Anna
Widestig, Ingrid
Wikström, Viktoria

Ersättare
Andersson, Erik 
Darengren, Susanne
Isaksson, Mona
Karlsson, Kristina
Myhr, Katarina
Nilsson, Majlis
Nilsson, Rose-Marie
Olsson, Eva
Pautamo, Jacob
Persson, Kristina
Sjöberg, Lena Lindman
Wernersson, Anette

Kyrkorådet är beslutande och verkställande organ.

Ordförande
Laestadius, Helena

Vice ordförande
Utterström, Irene

Ledamöter
Andersson, Mariana
Eriksson, Annie Marie Morin
Johnselius, Hanna
Karbin, Astrid
Lindberg, Erik
Morin, Marianne
Nyman, Lennart
Persson, Kristina
Sundqvist, Mona

Ersättare
Johansson, Marlene
Lundegren, Lotten Olofsson
Nilsson, Majlis
Norrbin, Siv
Samuelsson, Inga-Lis