Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Nyhet Publicerad

I kyrkomötets högtidsgudstjänst framförs Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket. Gudstjänsten inleds 24 november kl 14.30 och kan följas här på webben eller på plats i Uppsala.