Samverkansavtal med EFS inom Kiruna pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

Från och med 1 januari 2022 går Kiruna pastorat och Vittangi församling in i ett 2- årigt samverkansavtal med EFS (EFS är en missionsörelse i Svenska kyrkan).

Maria Smeds går in med 50% prästtjänst och Ola Bergdahl på 20% som lekmannaledd gudstjänstledare. Ola är prästkandidat.
EFS-gruppen bildades i Kiruna pastorat med centrum i Övre Soppero/Lannavaara i maj 2019. Den består av en kärna på 4 personer lokalt: Maria Smeds, Ola Bergdahl, Jean Claude Marclay och Annika Koen. 
Relationellt är gruppen lokalt fler som regelbundet finns med i samlingar och verksamhet, samt ett 10-tal personer från hela Sverige (och Storbrittanien) som möts till interaktiv bön varje måndag, som vänner i missionsuppdraget, bl a från Clara kyrka iPiteå, Kautokeino och Oxford. Hittills har i stort sett all verksamhet varit samverkan med Vittangi församling eller ekumeniskt inom hela Kiruna kommun.

Maria Smeds Foto: Olle Thoors
Ola Bergdahl Foto: Olle Thoors