Foto: Lars Jarlemyr

"B-styrkan" besökte Jukkasjärvi kyrka

Inom den stora Natoövningen Aurora genomfördes en övning för hemvärnets styrka HV10BAT i Kiruna. Under större militärövningar brukar det finnas en figurerad fiendestyrka som normalt kallas för ”B-styrkan”. Så var fallet även denna gång och den fruktade fienden som hade i uppgift att söndra och ställa till oreda kom från Nyköping. Under de sista timmarna före hemresan då övningen avslutats fick dessa hemvärnssoldater möjlighet till ett guidat besök i Jukkasjärvi kyrka under ledning av bataljonspastor Lars Jarlemyr.