Kyrkoherdens julhälsning

Kyrkoherde Lena Tjärnberg , Kiruna pastorat