Foto: Johannes Frandsen-IKON

Begravning

Vad är meningen med livet? Hur kommer man igenom sorg? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor.

 

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor t.ex. i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.
Svenska kyrkan finns också vid dessa tillfällen till för alla människor som söker ett sådant samtal.
För att veta mer om begravningsverksamheten klickar du på länken nedan.

Begravningsverksamhet, Kiruna pastorat