Foto: Bengt Olsson

Församlingsinstruktionen undertecknad av biskopen

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan Jönköping är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Tisdag 15 september 2020 var kyrkoherde Ann Aldén och kyrkorådets ordförande Bengt Olsson på plats i Växjö då biskop Fredrik Modéus undertecknade församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktionen är resultatet av ett gemensamt arbete där församlingsmedlemmar, förtroendevalda och anställda har medverkat i samtal och diskussioner.    

Läs Svenska kyrkan Jönköpings församlingsinstruktion 2020