Alkavare kapell

Alkavare kapell

Beläget mitt i Sareks fjällvärld och i närheten av det gamla gruvfältet från silvermalmsbrytningen under 1600-talet

Kyrkklockan, bänkar och en del av inventarierna har skänkts av fjällvandrarklubben Skarja.
Kapellet stod färdigt 1787 men övergavs omkring 1860. Kapellet restaurerades och återinvigdes 1961. Kapellet är byggt av sprängd sten med trätak av byggmästare Eric Pärsson Wikman.