Verksamheter A-Ö

ANDAKTER
Andakt på servicehuset Väderkvarnen, Brunnsgatan 26.
På Träffpunkten, nedre botten kl 14.30, start torsdag 28/1. På dessa andakter finns alltid diakon/präst och sångsolist med. Efter andakten serveras kyrkkaffe.

BARNKÖR
För barn 6–8 år. Barnkören verksamhet syftar till att ge barnen en grundläggande körerfarenhet genom röst- och gehörsträning i grupp. 
Det ska vara roligt att sjunga och den är därför anpassad efter barnens ålder och har sångglädjen i centrum. Ingen körvana krävs.
Läs mer om Barnkören här.

DIAKONI

Hos oss hittar du Malin Samzelius och Monika Vikdal, två diakoner med gedigen erfarenhet. Hos dom kan du boka samtal, få hjälp med att söka bidrag m.m. De hjälper dig gärna och du når dem på: 


DISKANTKÖR
Diskantkören är en kör med ambitioner för sångsugna barn- och ungdomar
9-13 år. Diskantkören passar barn/ungdomar som vill satsa på sin sång genom att jobba fokuserat på repetitionerna och delta mycket frekvent i verksamheten. I gengäld erbjuder vi en fördjupad sång- och gehörsträning på hög nivå samt en god grund till notläsning och avistasång.
Läs mer om Diskantkören här.

DROP IN på 43:an 
Öppet hus på Frejgatan 43, en trappa ned, onsdagar kl 13.00–16.00. Här kan du slinka in för kaffe och kaka/smörgås, samtala, läsa tidningen, få hjälp och stöd av diakonen. Du har tillgång till dator för att t ex betala räkningar, söka information och kontakt m.m. 
Läs mer om Drop in och vad som händer på Frejgatan 43.

GUDSTJÄNST för små och stora/MÄSSA för små och stora
Gudstjänsten/mässan är särskilt riktad till barn men även till vuxna. Gudstjänsten är i Stefanskyrkan, Frejgatan 20 B (Vanadislunden) och börjar kl 11.00, en söndag i månaden under höst- och vårterminerna. Barnkör och ungdomskör sjunger ofta på den gudstjänsten. Alla våra mässor har alkoholfri nattvard och glutenfria bröd.


FRIZOON
Frejgatan 43, en trappa ned kl 17–19, varannan onsdag under vår- och höstterminen. Handarbeta, lappa och laga. Symaskin och material finns. Hitta på något ”eget” eller bara njut av gemenskapen. Enkel mat till självkostnadspris.  Läs mer om Frizoon här.


GUDSTJÄNSTER
Stefansmässan tid och plats: söndagar kl 17.45 i Stefanskyrkan Frejgatan 20 B (Vanadislunden). 

Till dig-mässa  tid och plats: torsdagar kl 18.00 i S:t Johannes kyrka, Johannesgatan 21.
Alla våra mässor har alkoholfri nattvard och glutenfria bröd.


KAMMARKÖR
Se S:t Johannes kammarkör. 

KÖRLEKIS
För 4 och 5-åringar på torsdagar kl 16.15–16.45. 
Vi träffas på Frejgatan 43, en trappa ned. Verksamheten innehåller sång, rytmik, dans och musiklekar. Det kostar inget att delta. Läs mer om Körlekis.

KONSERTER
Våra körer och musiker har flera konserter i S:t Johannes kyrka samt i Stefanskyrkan under året. Läs mer om konserter. 

MEDITATION
Onsdagar kl 17–17.50, terminsavslutning .
Stefanskyrkan, Frejgatan 20 B.Läs mer om meditation här.

ONSDAGSTRÄFF med vardagsspis kl 12.00
Stefanssalen, Frejgatan 31 ö g. 
Läs mer om Onsdagsträff med vardagsspis. 

PILGRIMSVANDRING
För att få veta mer om pilgrimsvandring, kontakta diakon malin.samzelius@svenskakyrkan.se, 08-508 88 667.
Läs mer om Pilgrimsvandring här.

RETREAT – för vana och ovana
Retreat betyder att dra sig tillbaka. 
Vi får möjlighet att ge oss själva tid att lyssna inåt under tystnad och stillhet.
För mer information kontakta  marie.c.fransson@svenskakyrkan.semarie.c.fransson@svenskakyrkan.se, präst,
tel: 08-508 88 665.

SAMTAL
Alla vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer då vi behöver tala med någon. Vi erbjuder samtal vid: Relationsproblem, kriser, separationer, ensamhetsproblematik, livsval, existentiella frågor, sorg, ångest/oro, nedstämdhet.
Läs mer om Samtal här.

STEFANSMÄSSAN 
Stefansmässan är vår huvudgudstjänst i Stefanskyrkan, Frejgatan 20 B (Vanadislunden), på söndagar kl 17.45. Församlingens präster och diakoner medverkar på mässan, samt musiker. Läs mer om Stefansmässan här.

STILLA TIMMAR
Stilla timmar är samlingsnamnet för församlingens retreater, meditationer och pilgrimsvandringar.
Läs mer om Stilla timmar här.

S:T JOHANNES KAMMARKÖR
Kammarkören är en blandad kör på avancerad nivå. Repertoaren spänner från traditionell till nyskapande körmusik.
Du får gärna ha en skolad röst och du bör vara intresserad av att ta ett individuellt ansvar i körens musicerande, även med solistiska inslag. Du måste kunna läsa noter.  Läs mer om S:t Johannes kammarkör här.

S:T JOHANNES UNGDOMSKÖR
Kören söker sångare till alla stämmor, särskilt sopran 2 och alt 1.

S:t Johannes Ungdomskör passar dig som vill lägga ner en hel del arbete på att utveckla din sång i en mindre ensemble.
Körens repertoar har en medelsvår till avancerad nivå och stor genrebredd och utmaningen ligger i att det endast är ca 4 sångare i varje stämma.
Läs mer om S:t Johannes ungdomskör här.
 
TILL DIG – MÄSSA 
En annorlunda mässa med mycket sång och musik. Någon av våra präster predikar, ibland gästas mässan av någon gäst som predikar eller sjunger/spelar. Församlingens körer medverkar också vissa gånger. 
Tid och plats: Start torsdagar kl 18.00 (OBS! ny tid) i S:t Johannes kyrka, Johannesgatan 21.

UNGDOMSKÖR
Se S:t Johannes ungdomskör.
UTSTÄLLNING
Från och med söndag den 17:e april kan du se en utställningen: Pilgrim - "En tro i vandring".

I september kommer en mångreligös utställning som ställs ut i Stefansalen hela hösten.

ÖPPEN BARN – & FÖRÄLDRAGRUPP – mötesplats för barn och föräldrar.
Tid och plats: torsdagar kl 13.30–15.30, Sommarstängt mellan: 4/8 -  8/9. Frejgatan 43, en trappa ned. Sångstund kl 14, därefter fri lek och fika till självkostnadspris. Gruppen har slutat för terminen.
Läs mer om Öppen barn-och föräldrargrupp här. 

ÖPPEN KYRKA
Öppet i Stefanskyrkan fredag–söndag 11–16, samt under gudstjänster och konserter.
Öppet i S:t Johannes kyrka, tisdag–lördag kl 11–16, samt under gudstjänster och konserter.