Foto: Jessica Mossberg

Inte längre någon akut rasrisk vid S:t Johannes kyrkogård

Kyrktornet på S:t Johannes kyrka riskerade att rasa. På grund av gravrost i den sex ton tunga motvikten som balanserar S:t Johannes torn riskerade den att falla ner och kyrkans torn att rasa. Ett sådant ras skulle medföra en kraftig stötvåg i berget som gör att tornet med största sannolikhet rasar. Konsekvenserna skulle bli fruktansvärda och riskera liv och egendom i närområdet. Nu är det åtgärdat!

Den 1 juni 2023 öppnar vi S:t Johannes kyrka igen för enskild andakt, ljuständning och för turistbesök! Öppettider blir till en början tisdagar och torsdagar kl 11-16. Varmt välkommen! Ingång sker via Johannesgatan då den huvudentrén och stora trappan är avspärrade för reparationsarbetet med kyrkans torn.

 

Aktuellt läge Juni 2023

En provisorisk säkring av motvikten i kyrktornet är nu på plats vilket innebär att det inte längre föreligger någon risk för skador om man vistas i och runt kyrkan. Den 1 juni 2023 öppnade vi kyrkan igen för enskild andakt, ljuständning och turistbesök. Kyrkan är öppen på tisdagar och torsdagar kl 11-16 under sommaren. In- och utgång sker via Johannesgatan, på högra sidan om kyrkan framifrån sett. 

Kyrkan kommer vara under renovering året ut och en bit in under 2024, med avspärrningar, byggställningar och byggkranar vid huvudentrén, stora trappan och delar av kyrkogården. Även Johannessalen är öppen för möten, fest och mingel. Dock ligger salen mitt i byggarbetsplatsen vilket gör att det kan upplevas lite stökigt minst sagt utanför...

Aktuellt läge Maj 2023

Arbetet med att montera byggställningar runt kyrktornet fortgår. Arbetet beräknas ta tre månader och ska besiktigas i september 2023, därefter startar själva renoveringen av tornet. Området kring arbetsplatsen har spärrats av och får inte beträdas av obehöriga av säkerhetsskäl. Under tiden  har kyrkan förberetts för att öppnas upp igen. I nuläget finns inget beslut om exakt när vi kommer öppna S:t Johannes kyrka och Johannessalen för offentligheten. Men vi har glädjen att meddela att S:t Johannes kyrka kommer att vara öppen några dagar i veckan under sommaren för enskild andakt, ljuständning och för turistbesök.

Fredag 10 mars 2023 öppnades kyrkogården för allmänheten. Den provisoriska säkringen av motvikten i kyrktornet är nu genomförd och därmed utgör tornet ingen risk för besökare eller personal. Vi arbetar nu med att snöröja och sanda gångarna så att kyrkogården säkert kan beträdas. Varmt välkomna!

I och med att vi säkrat motvikten startar arbetet med renoveringen av tornet och det kommer därför sättas upp byggbaracker på grusplanen och byggställningar runt kyrktornet. En avspärrning kring byggarbetsplatsen kommer sättas upp. Samtidigt förbereder vi även för öppnandet av S:t Johannes kyrka och Johannessalen. Något datum för öppnandet har vi inte i nuläget.

Bakgrund

Kyrktornet på S:t Johannes kyrka riskerade att rasa. 

På grund av gravrost i den sex ton tunga motvikten som balanserar S:t Johannes torn riskerar den att falla ner och kyrkans torn att rasa. Ett sådant ras skulle medföra en kraftig stötvåg i berget som gör att tornet med största sannolikhet rasar. Konsekvenserna skulle bli fruktansvärda och riskera liv och egendom i närområdet, där bland annat Franska skolan och Internationella skolan i Stockholm har sina lokaler och där hyser barn och ungdomar. Det är för oss helt oacceptabla risker. S:t Johannes Församlings kyrkoråd har därför beslutat att med omedelbar verkan utöka avstängningen av kyrkogården.

Stödinsamling för S:t Johannes kyrka – vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara S:t Johannes kyrka för framtidens generationer. Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.

Ge en gåva via swish: 123 569 61 58 eller Bankgiro: 5035-0784. Märk inbetalningen med "Rädda kyrkan". Stort tack för din gåva!

Hotet om ett ras av kyrktornet i hjärtat av Stockholms innerstad berör skolelever, trafikanter, fastighetsägare och boende och är djupt beklagligt.

– Att behöva stänga av en kyrkogård och begränsa besök vid minneslund, askgravlund och gravar är högst beklagligt och något vi försökt undvika. Men risken för personskador är för stor så vi ser inget annat val i nuläget, meddelar kyrkorådets ordförande Bertil Olson.

– Vi vill så snart som möjligt demontera spiran, göra hål i tornet, demontera motvikten och montera en ny, detta för att undvika att tornet rasar men vi saknar medel för detta, fortsätter han.

På grund av den unika konstruktionen där motvikten är inbyggd i tornet och därmed dold för besiktning samt höjden på tornet, har vi inte kunnat hindra den uppkomna situationen genom det löpande underhållsarbete som har genomförts på kyrkan sedan tillkomsten. Tornets tillstånd upptäcktes i samband med en kartläggning av kyrkans status inför en renovering av kyrkan i sin helhet. Kartläggningen av skadornas omfattning har genomförts av särskilt utbildade klättrare, drönare och kranar samt genomgång av arkiv. Den rostbildning som uppstått över tid är naturlig och det krävs en grannlaga och komplicerad restaurering. Oberoende specialister kalkylerar kostnaden för renoveringen av tornet till cirka 44 miljoner kronor och kyrkan i övrigt till cirka 225 miljoner kronor. Detta är medel som vi i församlingen inte på något sätt kan uppbringa själv.

Polisen, MSB, Stockholms Stad, Internationella skolan i Stockholm och Franska skolan samt Fastighetsägare och Bostadsrättsföreningar ska få innehållet i vår utredning. Det är berörda myndigheters ansvar att ta ställning till eventuella övriga skyddsåtgärder.

Vårt hopp står nu till att Trossamfundet Svenska Kyrkan tar sitt ansvar och finansierar renoveringen. S:t Johannes kyrka, en välkänd Stockholmssiluett, är en kyrkobyggnad av katedrala proportioner och en av landets viktigaste och bäst bevarade nygotiska kyrkor. Trossamfundet Svenska kyrkan har, enligt vår mening, efter det att stat och kyrka skiljdes åt år 2000 det övergripande och slutliga ansvaret för församlingarnas verksamhet och egendom.

Om inte S:t Johannes församling erhåller akut hjälp och bistånd återstår inget annat för församlingen än att av säkerhetsskäl begära att få riva S:t Johannes kyrka. Det skulle innebära att ett oskattbart kulturvärde för Sverige då går förlorat.

Men vi är hoppfulla och arbetar febrilt med finansieringsfrågan och hoppas vi ska kunna öppna kyrkan för församlingen och övriga besökare snart igen. Att utöva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – vår grunduppgift – förutsätter ju att kyrkan är öppen.

Karta med avspärrning av kyrkogården gulmarkerad Foto: Jessica Mossberg