Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes kyrka stängd för renovering

Församlingen har beslutat stänga S:t Johannes kyrka efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar och kan vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. I väntan på att renoveringen startar har S:t Johannes församling därför beslutat stänga kyrkan och delar av parkområdet runt kyrkan, för att inte riskera skador på besökare. 

S:t Johannes kyrka behöver renoveras för framtiden

De flesta som rör sig i Stockholm ser S:t Johannes 70 meter höga torn sticka upp när de går runt på stan. Vår vackra och unika kyrka är oerhört populär för bröllop och är väldigt välbesökt men är nu i stort behov av renovering. Vi som församling har ett ansvar gentemot kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde. Kyrkan invigdes 1890. 

omfattande projektering av renoveringsbehov

En omfattande projektering av kyrkans renoveringsbehov, vilket innebär att vi synar hela kyrkan från källare till tak för att se vad som behövs åtgärdas och hur akuta behoven är, har precis utförts. Projekteringen konstaterade att behovet av renovering är stort:

• Torn och skorsten är i mycket dåligt skick.
• Tornet måste demonteras och därefter byggas upp.
• Fönster är trasiga och bidrar till mycket höga uppvärmningskostnader.
• Åskledare saknas och behöver installeras.
• Elsystem och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas ut.

S:t ​Johannes kyrka i Stockholm stängd tills vidare

Församlingen har beslutat stänga kyrkan efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar och kan vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. I väntan på att renoveringen startar har S:t Johannes församling därför beslutat stänga kyrkan, för att inte riskera skador på besökare och själva kyrkobyggnaden. Kontrollen som utförts visar att över hundraårig teknik måste bytas ut för att säkra fortsatt verksamhet i kyrkan. 

- För S:t Johannes församling är det en självklarhet att inte riskera säkerheten i kyrkan, därför stänger vi under en tid en mycket känd Stockholmssilhuett som är synlig från stora delar av staden. Vi vet att många Stockholmare vill att vi bygger om så att vi kan fortsätta vår uppskattade verksamhet, säger Hans von Schreeb, ordförande i kyrkofullmäktige i S:t Johannes församling.

-Vi kommer att erbjuda alla att ta del av kyrkans verksamhet i Stefanskyrkan och i våra andra församlingslokaler, så långt Coronaläget medger. Vi har redan idag smittsäkra alternativ för kyrkans verksamhet och de utökas nu, fortsätter Hans von Schreeb.

– Det är med sorg i hjärtat som vi tagit beslutet att stänga vår vackra kyrka, som betyder så mycket för många Stockholmare. Speciellt i de oroliga tider vi lever i nu har det varit viktigt för oss att hålla våra kyrkor öppna, säger kyrkoherde Catharina Segerbank.

– Samtidigt gör de coronarestriktioner vi lever med i nuläget att vi ändå inte kan samla människor i större skala i våra kyrkor, och att då istället se till att renovera och underhålla vår fina kyrka känns ändå bra. Vi ser med glädje fram emot den dag då vi åter kan öppna S:t Johannes kyrka igen. Under tiden satsar vi helhjärtat på att erbjuda alla i församlingen att fira gudstjänst och förrättningar såsom begravningar, dop och bröllop i vår andra fina kyrka, Stefanskyrkan, som ligger i Vanadislunden i Stockholm och vi erbjuder nu i coronatider även gudstjänster, andakter, musik och föreläsningar digitalt, fortsätter Catharina Segerbank.

 När kyrkan är stängd  – vad händer då?

Församlingslivet kommer att fortgå. Vi kommer att träffas och umgås på våra mötesplatser och fira gudstjänst tillsammans i Stefanskyrkan som även den är mycket populär för dop, vigsel och begravning. Våra övriga verksamheter; själavård, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, social samvaro och körverksamhet kommer under renoveringsperioden att bedrivas som vanligt, i den mån vi får enligt myndigheternas restriktioner gällande coronaviruset. 

Vår vackra och moderna samlingssal Johannessalen kommer inte att vara tillgänglig under renoveringsperioden men vi erbjuder istället Stefanssalen på Frejgatan 31 för fest, möten och sammankomster av olika slag.

Läs mer om dop ››
Läs mer om vigsel ››
Läs mer om begravning ››

Det går fint att hålla borgerliga begravningar i Stefanssalen även under den tid som Johannessalen hålls stängd p.g.a renoveringer. Läs mer om Stefanssalen ››

 

Stödinsamling för S:t Johannes kyrka – vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara S:t Johannes kyrka för framtidens generationer. Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.

Ge en gåva via swish: 123 569 61 58 eller Bankgiro: 5035-0784. Märk inbetalningen med "Rädda kyrkan" . Stort tack för din gåva!

 

Följ projekteringen/renoveringen steg för steg

Under december grävdes elledningar upp på den östra sidan om kyrkan. Detta då ett kabelbrott gjort att belysningen på denna sida inte fungerar. Vi kunde snabbt åtgärda detta så att kyrkan och omgivningen fick lite extra ljus under den mörka årstiden.

Vi har även under december besiktigat tornet, med hjälp av klättrare som tog sig upp genom att klättra upp utifrån. De bekräftar att tornet är i stort behov av renovering. Vidare har vi satt upp ett nät utvändingt runt skorstenen. Då klockspelet hakat upp sig har vi valt att tillsvidare stänga av klocka och klockspel.

Korset som sitter på spiran på S:t Johannes kyrka stabiliseras av en invändig motvikt som finns i den murade spirans översta utrymme. Det råder stor osäkerhet om konstruktionens skick och därför behöver delar av konstruktionen plockas ner och ersättas med nya delar. I samband med åtgärderna på korset och motvikten ska hela tornet och spiran renoveras utvändigt och fuktsäkras invändigt.

Under mars 2021 gjordes undersökning av murverket som bedöms generellt att vara i gott skick. Det förekommer en del saltutfällningar på insidan och delar av den puts som finns på tornets insida är nedfallen eller i dåligt skick. Detta beror sannolikt delvis på saltsprängningar. 

Saltutfällningarna fanns i huvudsak på tornets strävpelare eller i anslutning till de stora ljudluckorna och på tornets södra respektive östra sida. Själva tegelmurverket bedöms överlag vara i gott skick och inte särskilt vittrat på insidan. 

Under senare delen av mars 2021 har det fastlagts att tornet måste demonteras och därefter byggas upp. Grundlig besiktning är klar och redovisas i sin helhet i slutet av juni 2021.

Vi räknar med att kyrkan kommer vara stängd under hela 2021.

Ta en virtuell rundtur i vackra S:t Johannes kyrka

Vandra runt i kyrkorummet, besök altaret, och njut av alla vackra utsmyckningar, taket, fönstren... Navigera genom att klicka på pilarna och scrolla runt i 360 grader. Du kan även zooma in och ut.

 

För mer information kontakta

Hans von Schreeb

Hans von Schreeb

Ordförande i Kyrkofullmäktige

Foto: Jessica Mossberg