Kyrkan på vård- och omsorgsboenden

Vi firar gudstjänst på vård- och omsorgsboenden i församlingen. Läs mer om tid och plats.

Fridkullagatan

Gudstjänst måndagar kl 11, jämna veckor, i Buråskyrkan.

Fredriksdal

Gudstjänst torsdagar kl 11.30, udda veckor, i Aktiviteten.

Landalahus

Gudstjänst och gemenskap fredagar kl 10.30 i Kajutan.

Kontakta oss gärna för mer information eller om du vill ha besök, enskild andakt eller samtal.

Fridkullagatan

Fredriksdal

Landalahus

Fridkulla och Fredriksdal