Foto: Stewart Munro / Unsplash

Ungdomsbandet

Saknar du ett sammanhang där du får spela och sjunga? Välkommen att spela i församlingens ungdomsband! Rep 1-2 fredagar i månaden kl 17.30 i S:t Lukas kyrka, Kallhäll.

Vill du spela i band? Eller vill du sjunga? Önskar du en plats där du kan få uttrycka dig musikaliskt? Välkommen till oss! Vi repar två fredagar i månaden och spelar upp lika många gånger på ungdomskvällen Thank God it´s Friday. Vi tycker det är viktigt att du får vara med och välja musik.

Viss förkunskap krävs gällande instrument.
Från åk 7 och upp.

Något för dig? Hör av dig till Therese!