Ungdom

Vem är jag, vad vill jag? Vad är viktigt i mitt liv? Tänk och känn, prata och pröva. Lär känna nya vänner och dig själv.

I Järfälla församling finns en mängd aktiviteter för unga.
Följ gruppen Ung i Järfälla församling på Facebook, så missar du inget!