Torsdagsträffen i Järfälla kyrka

Kl 13 en torsdag i månaden. Andakt, underhållning och fika!

Torsdagsträffen äger rum en gång i månaden i församlingshemmet vid Järfälla kyrka. Träffen inleds kl 13 med en kort andakt, därefter underhållning av inbjudna artister eller föredragshållare. Träffen avslutas med fika till självkostnadspris.

Kyrkbussen hämtar (och lämnar)!

12.15 S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1
12.30 Björkens äldreboende, Agrargränd 6
12.45 Barkarby seniorboende, Helikoptervägen 10

Efter träffen kör bussen tillbaka samma väg den kom.