Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Torsdagsträffen i Järfälla kyrka

Kl 13 en torsdag i månaden. Andakt, underhållning och fika!

Torsdagsträffen äger rum en gång i månaden i församlingshemmet vid Järfälla kyrka. Träffen inleds kl 13 med en kort andakt, därefter underhållning av inbjudna artister eller föredragshållare. Träffen avslutas med fika till självkostnadspris.

Kyrkbussen hämtar vid Björkens vård- och omsorgsboende i Viksjö kl.12.30 och vid Seniorboendet i Barkarby C kl.12.45.