Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Suomeksi / På finska

Finska har använts i Svenska kyrkan sedan 1500-talet. Järfälla församling är en av de församlingar i Stockholms stift som har ett särskilt ansvar att bedriva församlingsarbete för alla som har finska som förstaspråk eller har finsk anknytning. Den sverigefinska verksamheten är både finsk- och svenskspråkig, och har som syfte att stärka tro och gemenskap på sverigefinländarnas förstaspråk.

I Järfälla församling hålls en finskspråkig gudstjänst i månaden, och vi erbjuder också gemenskapsaktiviteter och firar de stora finska högtidsdagarna. Hör av dig om du vill ha ett samtal på finska med en präst, eller få  dop, vigsel eller begravning förrättad på finska.