Stöd och omsorg

Kyrkans omsorgsarbete är tro omsatt i handling. Vi erbjuder stöd genom samtal och på andra sätt.

Någon gång hamnar vi alla i någon form av utsatthet. Svåra omständigheter  kan få oss att tvivla på vårt eget värde. Då behöver vi bli sedda och bemötta med den medkänsla och respekt vi kanske har svårt att känna för oss själva just då.  

I kyrkans omsorgsarbete omsätts kärleksbudskapet i handling. Genom samtal och stöd, och genom sammanhang där livsglädjen kan återupprättas och växa.

Järfälla församling driver ett brett och aktivt omsorgsarbete. Dels i Maria kyrka i Jakobsberg som har öppet alla vardagar, med café, andakter, soppluncher och olika aktiviteter. Men också på sjukhus och äldreboenden, och genom samtal och gemenskapsaktiviteter i alla församlingens fyra kyrkor.