Foto: Paolo Nicolello / Unsplash

Sorgegrupp

Till stöd för dig som förlorat någon som står dig nära. I Maria kyrka, Jakobsberg. Du är också välkommen till enskilda samtal.

I sorgen efter en närstående kan det vara ett stöd att träffa andra som är i samma situation. Att sätta ord på sina tankar, dela sina känslor och kanske känna igen sig i andras erfarenheter är för många ett bra sätt att bearbeta förlusten.

Enskilda samtal

Du som är äldre, tillhör en riskgrupp eller av någon annan anledning helst inte träffas i grupp just nu är välkommen att träffa en diakon eller präst för enskilda samtal. Ni kommer tillsammans överens om när och hur många gånger ni ska träffas. Välkommen att ringa eller maila oss, så bestämmer vi en tid!

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra spridningen av covid19.

 Sorgegruppssamtal

En sorgegrupp består av 4-8 personer och leds av en diakon, ibland tillsammans med en präst.

Gruppen träffas sju tisdagar kl 10-12 varannan vecka (med uppehåll i julveckan). Datumen är 1 och 15 december, 5 och 19 januari, 2 och 16 februari, och 2 mars. Träffarna inleds med en fikastund, fortsätter med samtal och varar i 1,5-2 timmar (beroende på antal deltagare). Det som sägs i gruppen stannar där, så att alla kan känna sig trygga.

Något för dig?

Om du redan vet att du vill vara med är kan du kan anmäla dig på den bifogade frankerade svarsposten senast tisdag 17 november. Du är också välkommen att ringa eller maila in din anmälan (kontaktuppgifter nedan).

Vill du veta mer först?

Välkommen med dina frågor och funderingar till Karina, som är diakon och kommer att hålla i samtalsträffarna.

Karina Näslund

Järfälla församling

Maria kyrka, Diakon, Familjerådgivare