Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sorgegrupp

Nya grupper startar efter sommaren. Välkommen med din anmälan!

I en sorgegrupp får du träffa och dela erfarenheter med andra i liknande situation. För många är det ett bra sätt att bearbeta sin sorg. Gruppen leds av en präst, och träffas sju gånger. 

Efter sommaren startar sorgegrupper i 

Maria kyrka

varannan tisdag kl 13–14.30 
med start 6 september

S:t Lukas kyrka

varannan onsdag kl 10.30–12 
med start 14 september

Viksjö kyrka

varannan torsdag kl 14–15.30 
med start 8 september 

Välkommen med din anmälan till prästen och samtalsledaren Anna Johansson Blomberg!