Foto: Tamia Loiacono / Unsplash

Sjung i kör

...för att det är kul, utvecklande, hälsosamt, eller helt enkelt för att musik är livet? Vi har körer för alla nivåer. Här hittar du din kör!

Om avgifter i församlingens verksamheter

Enligt beslut i Kyrkofullmäktige tar församlingen från och med 1 januari 2023 ut en terminsavgift av vuxna icke-medlemmar i vissa terminsbundna verksamheter.