Foto: Josefin Casteryd

Själavårdssamtal

Ibland är det lättare att prata med en utomstående. Du är välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller diakoner.

Du är välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner när du behöver någon att prata med. Det kan handla om livs- och trosfrågor (så kallad själavård), eller om stöd i mer praktiska angelägenheter (exempelvis ekonomisk rådgivning). Om du och den du pratar med kommer överens om att samtalet är ett själavårdssamtal, så sker samtalet under tystnadsplikt.

Själavårdssamtal

Ibland behöver man dela sina tankar med en utomstående. Du är välkommen att kontakta oss för ett själavårdssamtal med en präst eller diakon. Du behöver inte vara troende, och samtalet behöver inte innehålla någon traditionell form av bön eller bibelläsning om du inte själv vill det.

Själavård och tystnadsplikt

I ett själavårdssamtal med en präst eller diakon kan du prata om vad du än behöver prata om. För en präst (men inte för diakonen) sker ett sådant samtal  under s.k. absolut tystnadsplikt. Det betyder att prästen inte under några omständigheter får föra vidare vad som sagts, ens om den hon pratat med själv ber om det.

För en diakon innebär själavårdssamtalets tystnadsplikt att det som sagts stannar i rummet, så länge det inte gett skäl till misstanke om brott eller om anstiftan till brott, eller till oro för barns välmående. I sådana fall har diakonen skyldighet att göra en anmälan. En diakon får också föra vidare vad som sagts i samtalet om den han pratat med själv ber om det.

Präster och diakoner

Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Järfälla församling.