Meny

Service och administration

Expedition, ekonomi, IT, kommunikation och övrigt inom kontor och HR

Krister Kappel

Krister Kappel

Kyrkoherde, Präst, Maria kyrka

Cattis Ljung

Järfälla församling

Kanslichef, Järfälla kyrka, Maria kyrka

Expedition och administration

Susanne Axelsson

Susanne Axelsson

Järfälla församling

Administrativ assistent, Järfälla kyrka

Annika Högberg

Järfälla församling

Järfälla kyrka, Administrativ assistent

Michelle  Kindström

Michelle Kindström

Järfälla församling

Administrativ assistent, Järfälla kyrka

Hanna Pruikkonen

Hanna Pruikkonen

Järfälla församling

Maria kyrka, Administrativ assistent

Ekonomi

Josefine Bonde

Järfälla församling

Löneadministratör, Maria kyrka

Carolina Danielsson

Järfälla församling

Controller, Maria kyrka, Dataskyddsombud

Silvana Hanna

Silvana Hanna

Järfälla församling

Redovisningsekonom, Maria kyrka

Kjell-Ove Karlsson

Kjell-Ove Karlsson

Järfälla församling

Löne- och inköpsadministratör, Maria kyrka

Yvonne Lysén

Yvonne Lysén

Järfälla församling

Ekonomiassistent, Maria kyrka

Information och IT

Björn Arkemo

Björn Arkemo

Järfälla församling

Järfälla kyrka, Informatör

Anna Steinholtz

Anna Steinholtz

Järfälla församling

Järfälla kyrka, Informatör

Susanne Sundqvist

Järfälla församling

Maria kyrka, IT-samordnare

Projekt och friskvård

Jessica Kempka

Jessica Kempka

Järfälla församling

Järfälla kyrka, Projektledare

Therese Sjöqvist

Therese Sjöqvist

Järfälla församling

Friskvårdskonsulent, Maria kyrka