Foto: Jiang Millington

Pilgrimskapellet

Mälarvägen 10, Jakobsberg.

Pilgrimskapellet vid Görvälns griftegård i Järfälla är en ceremonilokal utan religiösa symboler. I kapellet förrättas både borgerliga och kyrkliga begravningar, samt begravningsceremonier i andra religiösa traditioner än Svenska kyrkans. 

Interiör i Pilgrimskapellet
Foto: Jiang Millington

Kapellet är, liksom Görvälns griftegård, ritat av landskapsarkitekten Per Friberg (1920-2014), och invigdes av biskop Ingmar Ström 1977. Målningarna är utförda av konstnären Pär Andersson. Arkitekturen är tydligt inspirerad av östasiatiska förebilder, och rummet förmedlar något av det österländska templets meditativa stillhet. Sedan 1996 är kapellet (liksom griftegården) skyddat enligt kulturminneslagens 4:e kapitel.

2010 byggdes kapellet ut med en lokal för minnesstunder. Lokalen är inrymd under ett av kapellets utskjutande tak likt en inglasad veranda.

Pilgrimssalen med utsikt över landskapet. Foto: Jiang Millington