Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Personal per yrkesgrupp

Här hittar du personalen indelad efter yrke.

Kyrkoherde och ledning

Kontaktuppgifter till kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, chef för serviceenheten och kyrkogårdschef

Service och administration

Expedition, ekonomi, IT, kommunikation och övrigt inom kontor och HR

Präster och diakoner

Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Järfälla församling.

Musiker och pedagoger

Organister, körledare, församlingspedagoger, förskollärare m.m.

Kyrkogård och fastighet

Kyrkogårdsarbetare, fastighetsskötare, vaktmästare, husmor m.m.

Personal A-Ö

Vi som jobbar i Järfälla församling. I bokstavsordning på efternamn.