Personal och förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda.

Personal A-Ö

Vi som jobbar i Järfälla församling. I bokstavsordning på efternamn.

Personal per yrkesgrupp

Här hittar du personalen indelad efter yrke.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

Bok, papper och hand med mötesklubba

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.