Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Kyrkvägen 8, 17746 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon:+46(8)58021800 E-post till Järfälla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Öppet forum

hålls en gång per termin i varje kyrka. Kom och gör din röst hörd, och få aktuell information. Öppet forum nominerar representanter till kyrkans Pastorala råd.

Vad är Öppet forum?

Var och en av Järfälla församlings fyra kyrkor håller Öppet forum ungefär en gång per termin. Alla är välkomna, och alla som är minst 16 år har rösträtt. Forumet är till för att du ska få komma till tals i och få information om aktuella frågor i din kyrka.

På mötena ges utrymme för samtal och diskussion för alla som är engagerade i kyrkans verksamhet – som förälder i barnkör, sporadisk kyrkobesökare, församlingsanställd, kyrkorådsledamot, volontär eller ”bara” nyfiken Järfälla-bo.  Samtidigt får församlingens anställda, kyrkoråd och ledning en möjlighet att lyssna utåt. Vad tycker och tänker alla de som vill vara engagerade i kyrkan?

Öppet forum är i första hand ett tillfälle att diskutera aktuella verksamhetsfrågor som berör den aktuella kyrkan. I andra hand är mötet ett tillfälle för kyrkoråd, kyrkoherde, kyrkans arbetsledare och pastorala råd att ge information.

Öppet forum nominerar representanter till Pastorala rådet, som sedan väljs av Kyrkorådet på högst två år.

Regler för Öppet forum

  • Öppet forum kallar till möte två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.
  • Kallelsen ska ske minst två veckor innan mötet äger rum. Kyrkans pastorala råd och / eller dess arbetsledare kan kalla till extra Öppet forum då verksamheten motiverar detta.
  • Alla är inbjudna till Öppet forum. Alla närvarande som är minst 16 år har rösträtt.
  • Öppet forum nominerar Pastorala rådets medlemmar (minst sex personer). Vid första mötet väljs hälften av ledamöterna på ett år och hälften på två år, därefter väljs varje år nya ledamöterna på två år, så att hälften av Pastorala rådet byts varje år.