Musik

Musiken är hjärtats språk. Musicera själv med andra i våra körer, eller lyssna på konserter och musikgudstjänster i Järfällas kyrkor.

Någon spelar cello.

Konserter och musikgudstjänster

Här hittar du alla kommande konserter och musikgudstjänster!

Sjung i kör

...för att det är kul, utvecklande, hälsosamt, eller helt enkelt för att musik är livet? Vi har körer för alla nivåer. Här hittar du din kör!