Musik

Musiken är hjärtats språk. I våra körer och dansgrupper gör du musiken själv och med andra. Och på konserter och musikandakter kan du bara uppleva, lyssna och vara.