Bok, papper och hand med mötesklubba
Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.

Kommande sammanträden för kyrkorådet

Alla Kyrkorådets sammanträden hålls på tisdagar kl 19 i Birkasalen i Maria kyrka, Jakobsberg.

  • 7 februari
  • 7 mars
  • 28 mars
  • 18 april
  • 23 maj
  • 13 juni
  • 29 augusti
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 5 december

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och har i uppgift att styra församlingens arbete i riktning mot de av Kyrkofullmäktige uppsatta målen. Rådet skall yttra sig i ärenden som skall handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets ledamöter väljs av Kyrkofullmäktige i samband med Kyrkovalet vart fjärde år. Dessutom är Kyrkoherden alltid ledamot.

Den innevarande mandatperioden är 2022-2025.

Presidium

Björn Falkeblad (BorgA), ordförande 
Birgitta Nilsson (S), vice ordförande

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

Ledamöter

Peter Ulander
Dag Palm
Elisabeth Cedergren
Irma Lindell Estun

Ersättare

Christer Lindblad
Linnea Ikpo
Thomas Sundström
Göran Ersson
Christopher Lindvall

Borgerligt Alternativ (BorgA)

Ledamöter

Annika Lundström 

Ersättare

Anita Gröning Persson

Centerpartiet (C)

Ledamöter

Mikael Rörseth

Ersättare

Ulf Malmström

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Ledamöter

Inge Gerremo

Ersättare

Anne-Marie Holm

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Ledamöter
-

Ersättare

Ronny Gilderskär

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Ledamöter

Bo Larsson
Elisabeth Elmi
Dilip Lagevik

Ersättare

Inger Kindgren
Monica Serrander
Doris Vesterlund

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamöter

Stefan Pettersson

Ersättare

Jolin Berg

Övriga

Krister Kappel, kyrkoherde
Maria Bjerle, vice kyrkoherde (ersättare)
Jan de Waern, begravningsombud
Carolina Stålgren, sekreterare