Bok, papper och hand med mötesklubba
Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.

Kommande sammanträden för kyrkorådet

Alla Kyrkorådets sammanträden hålls på tisdagar kl 19 i Birkasalen i Maria kyrka, Jakobsberg.

  • 1 februari
  • 8 mars
  • 29 mars
  • 26 april
  • 24 maj
  • 14 juni
  • 30 augusti
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och har i uppgift att styra församlingens arbete i riktning mot de av Kyrkofullmäktige uppsatta målen. Rådet skall yttra sig i ärenden som skall handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets ledamöter väljs av Kyrkofullmäktige i samband med Kyrkovalet vart fjärde år. Dessutom är Kyrkoherden alltid ledamot.

Den innevarande mandatperioden är 2022-2025.

Ledamöter

Björn Falkeblad (BorgA)             
Annika Lundström (BorgA)      
Bo Larsson (POSK)
Elisabeth Elmi (POSK)
Dilip Lagevik (POSK)
Mikael Rörseth (C)
Inge Gerremo (FiSK)
Eva Dazley (S)
Peter Ulander (S)
Birgitta Nilsson (S)
Dag Palm (S)
Elisabeth Cedergren (S)
Stefan Pettersson (SD)
Krister Kappel, kyrkoherde

ERSÄTTARE

Anita Gröning Persson  (BorgA)
Inger Kindgren  (POSK)
Monica Serrander  (POSK)
Doris Vesterlund (POSK)
Ulf Malmström (C)
Anne-Marie Holm  (FiSK)
Ronny Gilderskär (KR)
Christer Lindblad (S)
Linnea Ikpo (S)
Thomas Sundström (S)
Irma Lindell Estun (S)
Göran Ersson  (S)
Jolin Berg (SD)
Maria Bjerle, biträdande kyrkoherde