Bok, papper och hand med mötesklubba
Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och har i uppgift att styra församlingens arbete i riktning mot de av Kyrkofullmäktige uppsatta målen. Rådet skall yttra sig i ärenden som skall handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets ledamöter väljs av Kyrkofullmäktige i samband med Kyrkovalet vart fjärde år. Dessutom är Kyrkoherden alltid ledamot.

Den innevarande mandatperioden är 2018-2021.

Ledamöter i Kyrkorådet

Björn Falkeblad (BorgA) ordförande
Eva Dazley (S) vice ordförande
Lena Drevemo (BorgA)
Inger Kindgren (C)
Inge Gerremo (FiSK)
Robert Wickström (KR)
Gunilla Ivrell Jakobsson (POSK)
Bo Larsson (POSK)
Birgitta Nilsson (S)
Elisabeth Cedergren (S)
Thomas Sundström (S)
Torbjörn Jönsson (SD)
Krister Kappel, kyrkoherde

Ersättare i Kyrkorådet

Anita Gröning Persson (BorgA)
Annika Lundström (BorgA)
Erik Östman (C)                                  
Anne-Marie Holm  (FiSK)
Ronny Gilderskär (KR)
Elisabeth Elmi (POSK)
Inger Thörn (POSK)
Göran Erson (S)
Regina Afzelius (S)  
Thomas Bergman (S) 
Christer Lindblad (MPSK) 
Björn Lindgren (SD)