Foto: Magnus Aronson / Ikon

Förtroendevalda

Här hittar du info om förtroendeuppdraget, ledamöter och kontaktuppgifter.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

Bok, papper och hand med mötesklubba

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.