Foto: Alex Giacomini / Ikon

Konfirmation

Vem är jag, och hur vill jag leva? Och varför? Sök dina egna svar, inspireras av andras. Och träffa nya vänner för livet.

På tröskeln till vuxenlivet. Det kan kännas underbart med alla möjligheter, allt man kan välja att vara och göra, och samtidigt både förvirrande och skrämmande. Varför gör jag de val jag gör? Skulle jag vilja våga välja något annat? Och vad händer om jag inte vill, kan eller orkar välja alls just nu?

Konfirmandtiden är ett tillfälle att verkligen gå på djupet med de riktigt stora frågorna tillsammans med både jämnåriga och vuxna. Frågor om liv och död, kärlek och sorg, miljö och framtidstro, ledsamhet och lycka. En möjlighet för dig att lära känna dig själv bättre - vem du är, vad du tror och tänker, och vad du vill. 

Hur går det till? 

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från oss, med flera olika alternativ att välja mellan. Du kan gå på träffar en gång i veckan under ett helt läsår, eller träffas mer intensivt under några helger, på sommarläger eller på en resa. Här kan du läsa mer om alternativen för konfa i Järfälla. Där kan du också anmäla dig, eller höra av dig till oss för mer info.

Du behöver inte vara döpt för att gå på konfirmationsläsning, och du är välkommen på konfirmationsläsning vare sig du vill konfirmeras eller inte. Däremot behöver du vara döpt för att konfirmeras. Om du inte är döpt kommer du att erbjudas möjlighet att döpas innan konfirmationen. 

Själva konfirmationen sker vid en gudstjänst när konfirmationstiden är avslutad. Du konfirmeras då tillsammans med dina konfirmationskamrater. 

Vad kostar det? 

Att gå på konfirmationsläsning i Svenska kyrkan kostar ingenting. Däremot tillkommer kostnader för resa och logi om du väljer att konfirmeras på läger eller resa. Det finns fondmedel att söka om kostnaden är ett stort problem för dig. Hör av dig till oss!

Mer om konfirmationen

Ordet "konfirmation" betyder bekräftelse. I kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet, och att just du är värdefull och viktig. På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer om konfirmationen

Konfirmation i Järfälla

Nu kan du anmäla dig till konfa 2023-2024!