Foto: Jiang Millington

Järfälla kyrkogård

Kyrkplan 13, Barkarby

Järfälla kyrkogård omger Järfälla kyrka, som har anor ända från 1100-talet. Kyrkogården är i sina äldsta delar en traditionell lantkyrkogård, där gravkvarteren inramas av häckar och lövträd.

Länge var kyrkogården Järfällas enda begravningsplats, och genom århundradena har omkring 11 000 Järfällabor gravsatts innanför dess murar. Kyrkogårdens äldsta del är liksom kyrkobyggnaden från slutet av 1100-talet, och ligger söder om kyrkan.

Pyramiden

Gamla gravvårdar och monument vittnar om gångna tider. Den äldsta bevarade graven är från 1717. Det mest iögonenfallande monumentet är det Adlerbergska gravkoret, eller ”pyramiden”. Den är belägen tätt intill kyrkans södra långsida, med ingång inifrån kyrkan, under dopfunten. Monumentet uppfördes 1762 som grav för de dåvarande ägarna till Jakobsbergs gård och Säby gård, kammarherre Olof Adlerberg och hans hustru Anna Sofia Gyllenborg, och antas vara ritat av arkitekten Jean Erik Rehn med den romerska Cestiuspyramiden som förebild. Den sista gravsättningen i pyramiden ägde rum 1940. Monumentet renoverades 1980, varefter ingången murades igen.

Stigluckan (kyrkogårdsgrinden) vid Järfälla kyrkogårds norra del
Stigluckan (kyrkogårdsgrinden) vid Järfälla kyrkogårds norra del. Foto: Jiang Millington

Här hittar du mer information om Pyramiden på Järfälla kyrkogård. Den är sammanställd av  biträdande kyrkovaktmästare Karl-Erik Stenbro.

Gravkvarteren genom tiderna

Kyrkogården har utökats många gånger. Strax väster om kyrkan ser man rester av en äldre mur, där det funnits en stiglucka (en överbyggd kyrkogårdsgrind). Stigluckor har funnits vid alla ingångarna. Den yngsta, som står kvar än idag, ligger i kyrkogårdsmurens norra del. Den byggdes 1929.

De äldsta gravkvarteren består av kistgravar, medan senare delar rymmer både kist- och urngravar. Norr om kyrkan finns idag en minneslund, med särskilda smyckningsplatser där besökarna kan sätta blommor.

Under 2015 och 2016 har kyrkogården byggts ut i nordostlig riktning. På det nya gravområdet finns fler kist- och urngravkvarter, samt en askgravlund och en askgravplats.

Vill du veta mer om de olika gravskicken och vad de innebär? Hör av dig till expeditionen!

Begravning, kyrkogård och gravskötsel

Tel 08-580 218 03
Telefontid måndag-torsdag kl 9-12 och 13-15, samt fredag kl 9-12
E-post jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se
Besöksadress Kyrkvägen 8, Barkarby (Järfälla kyrkas församlingshem)
Brev och annan post skickas till nedanstående adress (OBS! inte till Kyrkvägen 8 som endast är besöksadress)
Postadress Box 139, 177 23 Järfälla

Pyramiden

Det Adlerbergska gravkoret på Järfälla kyrkogård uppfördes 1762.

Begravningsverksamhet

Undrar du något om kyrkogårdar, begravning, gravskötsel och plantering? Begravningsverksamhetens webbplats och kyrkogårdsexpeditionen har svaren.