Görvälns griftegård

Mälarvägen 10, Jakobsberg.

Görvälns griftegård anlades under åren 1966-1972 efter ritningar av landskapsarkitekten Per Friberg (1920-2014), som också ritade Pilgrimskapellet. Griftegårdens namn är hämtat från Görvälns gård, på vars tidigare ägor begravningsplatsen är anlagd.

Griftegården har en yta av 26 hektar, och invigdes på Alla helgons dag 1972 av församlingens dåvarande kyrkoherde, kontraktsprosten Sven Laurell.

Griftegårdens gravkvarter är spridda över både åkermark och skogklädda bergspartier. Från minneslunden, som är belägen på områdets högsta punkt, leder en 300 meter lång vattentrappa med elva steg ner till en spegeldamm utanför Pilgrimskapellet. Vattentrappan utfördes 1991 av Österlenkonstnären Helge Lundström. 

Du vet väl om att du kan ta Järfälla församlings egen gratisbuss till Görvälns griftegård? Se turlistan för Kyrkogårdsbussen.

Kyrkogårdsbussen

...rullar varje fredag kl 11! I jämna veckor från Jakobsberg till Görvälns griftegård, och i udda veckor från Kallhäll till Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård. Här hittar du hålltider och -platser.