Vad vi vill och står för

Vi vill se de tusen möjligheter som finns i varje människa. Vi står upp för barnens och alla utsattas rätt till trygghet, respekt och medkänsla, och vi ser miljö- och klimatarbetet som ett självklart uttryck för vår kristna tro.

Våra ledord

Våra ledord i arbetet är öppenhet, god vilja, god ordning, trovärdighet och tillgänglighet. Orden sammanfattar vår församlingsinstruktion.

Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska.Och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.

Barnkonsekvensanalys

Sedan 2013 ska alla beslut i Svenska kyrkan fattas med barnens bästa för ögonen. En barnkonsekvensanalys tydliggör hur ett visst beslut påverkar barn.

Svenska kyrkans arbete mot sexuella trakasserier

Här hittar du telefonnummer till kontaktpersonerna i Stockholms stift, och info om kyrkans upprop #vardeljus.