Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Kyrkvägen 8, 17746 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon:+46(8)58021800 E-post till Järfälla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Besök på sjukhus och äldreboenden

En eftermiddag i veckan kommer Sjukhuskyrkan till plan 4 och 5 på Jakobsbergs sjukhus. Vi gör också regelbundna besök på Järfällas äldreboenden.

Sjukhuskyrkan

Att visa omsorg om de sjuka är centralt i den kristna tron. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och andra kristna samfund i Sverige, och erbjuder själavård och stödsamtal för patienter och handledning för vårdanställda.

Svenska kyrkan i Järfälla har varit verksam på Jakobsbergs sjukhus genom Sjukhuskyrkan sedan omkring 1990. Idag besöker en präst från Järfälla församling sjukhuset varje onsdag eftermiddag, och finns tillgänglig för enskilda samtal, förbön, enskild nattvard och reflektion kring aktuella livsfrågor. Inga journaler förs, och samtalen sker under tystnadsplikt. Prästen är där som representant för Sjukhuskyrkan, och förmedlar gärna kontakt med företrädare för andra kristna samfund i Järfälla.

Besök hos äldre i järfälla

Vi besöker regelbundet boendena för äldre i Järfälla församling. För gemenskap och fika, för andakt och mässa. Oftast har vi en kyrkomusiker med oss, och ibland följer sångare ur församlingens körer med.