Foto: Shutterstock / Ikon

Besök på seniorboenden

Vi besöker regelbundet Järfällas seniorboenden.

Vi besöker regelbundet boendena för äldre i Järfälla församling. För gemenskap och fika, för andakt och mässa. Oftast har vi en kyrkomusiker med oss, och ibland följer sångare ur församlingens körer med.