Järfälla församling

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Vasavägen 25, 17756 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon: +46(8)58021800 E-post till Järfälla församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Besök på sjukhus och äldreboenden

En eftermiddag i veckan kommer Sjukhuskyrkan till plan 4 och 5 på Jakobsbergs sjukhus. Vi gör också regelbundna besök på Järfällas äldreboenden.


Sjukhuskyrkan

Att visa omsorg om de sjuka är centralt i den kristna tron. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och andra kristna samfund i Sverige, och erbjuder själavård och stödsamtal för patienter och handledning för vårdanställda.

Svenska kyrkan i Järfälla har varit verksam på Jakobsbergs sjukhus genom Sjukhuskyrkan sedan omkring 1990. Idag besöker en präst från Järfälla församling sjukhuset varje onsdag eftermiddag, och finns tillgänglig för enskilda samtal, förbön, enskild nattvard och reflektion kring aktuella livsfrågor. Inga journaler förs, och samtalen sker under tystnadsplikt. Prästen är där som representant för Sjukhuskyrkan, och förmedlar gärna kontakt med företrädare för andra kristna samfund i Järfälla.

Besök hos äldre i järfälla

Vi besöker regelbundet boendena för äldre i Järfälla församling. För gemenskap och fika, för andakt och mässa. Oftast har vi en kyrkomusiker med oss, och ibland följer sångare ur församlingens körer med.

Vanligtvis sker besöken enligt följande mönster:

Barkarby seniorboende
Varje måndag kl 14:30. Allsång och andakt.

Almens äldreboende
Torsdagar i jämna veckor kl 14:30. Allsång och andakt.

Ekens äldreboende
En onsdag i månaden kl 14. Andakt.

Servicehuset Kärnmakaren
En onsdag i månaden kl 15 Andakt. Seniorkören medverkar.

Björkens äldreboende


Safirens äldreboende

Kastanjens äldreboende
Vissa tisdagar kl 14:30. Andakt.

Olofslunds äldreboende
En tisdag i månaden kl 14:30. Andakt eller mässa.

Tallbohovs äldreboende
En onsdag i månaden kl 14. Andakt eller mässa.

Lindens äldreboende
En tisdag i månaden kl 14:30. Andakt eller mässa.

Lönnens äldreboende
En onsdag i månaden kl 14. Andakt eller mässa.

Elisabet Högberg

Elisabet Högberg

Järfälla kyrka, Präst

Direkt: 08-580 218 81

Mer om Elisabet Högberg…

Sjukhuspräst och samordnare för Sjukhuskyrkan i Järfälla

Stina Holmberg

Stina Holmberg

Diakon, Arbetsledare för diakonin, Maria kyrka

Direkt: 08-580 218 58

Mer om Stina Holmberg…

Kontaktperson för församlingens besök på Järfällas äldreboenden