Foto: Ola Johansson

Sävenäs kyrkogård

Vår kyrkogård är en vacker plats att besöka. Vi hoppas att församlingsbor och andra besöker vår kyrkogård och park.

Kyrkogården är inte bara vara en plats där vi lämnar den som har avlidit. Den är också en plats för eftertanke och rekreation. Därför vill vi skapa en miljö dit man gärna återvänder, om man befinner sig i sorg och saknad efter någon kär man mist, eller bara för att man vill njuta av de blommor som växer eller att lyssna till fågelsången.

Döden hör till livet! Även om man ibland håller det ifrån sig.  Att dela sorg och saknad med andra är viktigt. Därför finns våra kyrkogårdar och därför inbjuder vi till sorgegruper och gudstjänster.

Foto: Ola Johansson

Panorama Sävenäs kyrkogård

Gravalternativ

Om ni ska välja en ny grav är det viktigt att ta god tid på sig och fundera igenom olika alternativ och önskemål.

Gravrättsinnehavare och anhöriga

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta pastorsexpiditionen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Gravskötsel

Våra avtal om gravskötsel gäller för ett år i taget.

Historik om Sävenäs kyrkogård

År 1951 tillsattes en kommité, med uppdrag att utse en lämplig plats för en kyrkogård inom områdena Bergsbyn, Klemensnäs, Inre Ursviken, och Yttre Ursviken. Dessa "stadsdelar" tillhörde då Skellefteå S:t Olovs församling. Kommitén bestod av kyrkoherde Anshelm Lindström, komminister August Furberg, byggmästare K.G. Dahlberg, stadsträdgårdsmästare Olof R. Cullman, och häradsdomare James Andersson. Som rådgivare och konsult satt också stadsarkitekten Edvin Bergenudd med.

Kommitéen fann snart ett ängsområde på norra delen av Sävenäs, Skelleftehamn. Området på 98.000 kvadratmeter inköptes av hemmansägare John Viktor Olsson för 64.000 kronor.

Den 13 mars 1952 beviljar Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen byggnadstillstånd nr AC 9730, för byggandet av kyrkogården, och sommaren 1953 färdigställs den första etappen grönytor och stenmuren.

Den 30 augusti 1953 invigs så Sävenäs kyrkogård av biskop Bengt Jonzon. Biträdde gjorde kyrkoherde Anshelm Lindström, och komministrarna August Furberg och Viktor Näslund. Vid denna tidpunkt vilade ansvaret för kyrkogårdens anläggningar helt och hållet på parkförvaltningen, och så var det fram till 1 januari 1961.

Foto: Ola Johansson

År 1970 byggde man Sävenäs kyrka, och året efteråt byggde man också en klockstapel. Klockan bär inskriptionen "Ring till arbete och sjung med oss, bed med oss."

Kyrkogården har genom åren utvidgats, och man har även byggt till nya byggnader allteftersom behov uppstått. Nuvarande personalbyggnad tillkom år 2006, då man även byggde ny verkstad och garage.

På kyrkogården finns olika platser för olika typer av gravar. Förutom kist- och urngravplatser finns även minneslund, asklund och urnvägg. Om dessa gravalternativ kan du läsa under fliken "Gravalternativ".

Varmt välkommen att besöka Sävenäs kyrkogård.