Foto: Pixabay

Begravning

Här hittar du information om begravning och om det praktiska som händer runt omkring.

Det är få tillfällen som förändrar tillvaron för oss så radikalt som då en älskad person dör. En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver både omsorg och eftertanke. För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en av oss i omtanke om våra närmaste ge uttryck för våra önskemål kring vår egen begravning

Vid dödsfall går det bra att ringa någon av prästerna i församlingen. Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring en begravning. Om kontakten går genom begravningsbyrå tar någon av församlingens präster tar snarast kontakt med närstående.

Nedan hittar du information om:
Själarigning
Begravningssamtal
Tacksägelse
Musik vid begravning
Minnesstund
Bårtäcke

 

Själaringning

Själaringning i hemkyrkan är idag främst en hedersbevisning för den döde och sker vanligtvis någon av de första vardagarna efter dödsfallet. Ringningen äger rum kl. 11. Anmälan om själaringning görs hos begravningsbyrån eller direkt till präst i församlingen.

Begravningssamtal

Genom begravningssamtalet, när prästen träffar de närmast anhöriga, ges möjlighet att formulera tankar, känslor och frågor. Prästen lyssnar in de efterlevandes bilder av den döde och livshistoria. I samtalet lyfts också begravningsgudstjänstens innehåll och innebörd fram.

Tacksägelse

”Tacksägelse” i kyrkan där den dödes namn nämns och vi ber sker i gudstjänst första möjliga söndag efter dödsfallet. Tacksägelsen läses upp som ett tillkännagivande om avlidna medlemmar i församlingen i samband med kyrkans allmänna förbön.

Musik vid begravning

Musiken är en viktig och självklar del av begravningsgudstjänsten. Musik och psalmsång skapar inte enbart samhörighet mellan deltagarna i gudstjänsten, utan de fungerar också som en förstärkning av det kristna hoppet i liv och död. Därför är det av största vikt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att all sång och musik som framförs vid begravningsgudstjänsten blir en integrerad del av helheten.

Minnesstund

Vid minnesstunden får vi samlas till en måltidsgemenskap och tillsammans minnas den avlidna och ta ett steg vidare i en ny livssituation. Församlingshem finns till förfogande i Horred, Istorp och Öxnevalla om de är lediga.  Det kostar ingenting att låna lokalen för minnesstund.

Bårtäcke

Bårtäcke som skänkts till pastoratet av PRO finns att låna vid begravningsgudstjänst. Bårtäcke kan användas när det är aktuellt med kremation men inte vid jordbegravning.

 

“Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själv får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” (2 Kor. 1:3-4)

”Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt” 1 Joh. 3:20