Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet kan vara allt från en del av en stor högtid mitt i församlingens gudstjänst, via familjegudstjänstens underbara kaos till en enkel gudstjänst i familjens häng. Man kan ha dopet i en av våra kyrkor eller kapell eller hemma i trädgården.
Oavsett hur, var och när så är det alltid en fest!
 
Genom dopet länkas den nydöpte in både i vår församling här i Idre-Särna och i Guds stora världsvida kyrka. Dopet är ett sätt att visa att man vill höra till. Höra till Gud, höra till den kristna familjen, höra till i ett större sammanhang.
 
Dopet är en milstolpe i livet, värd att firas!
I dopet, oavsett om man döps som barn, ung eller vuxen, säger Gud: Du är min älskade, jag är med dig alla dagar hela livet.
Det är ett löfte som håller att leva på.

Kontakta expeditionen så hjälper vi dig att boka tid och plats för dopet

Här kan du läsa mer om hur dopet går till

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.