Foto: Magnus Aronson /IKON

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer. Den kan vända sig till er som är gifta eller sammanboende, till er som är skilda eller på väg att skiljas, till dig som har det svårt efter en separation och till dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste.

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer. Den kan vända sig till er som är gifta eller sammanboende, till er som är skilda eller på väg att skiljas, till dig som har det svårt efter en separation och till dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste.

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro. Kanske har vi svårt att tala med varandra i relationen, vi undrar vart känslorna tagit vägen, vi bråkar ofta, en av oss har träffat en annan. Någon av oss kanske har varit otrogen, det sexuella samlivet fungerar inte. Vi funderar på att skiljas, vi är i kris efter en skilsmässa, det är svårt att vara förälder eller styvförälder eller en närstående har dött.

Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Familjerådgivningens medarbetare har tystnadsplikt och för inte heller journal och du kan därför vara helt anonym om du vill.

Familjerådgivningen i Jönköping
Svenska kyrkans familjerådgivning i Jönköping ligger centralt på Prästgränd 1 och erbjuder kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda sedan 1987.

Som par möter man alltid två familjerådgivare - en man och en kvinna. Som ensam möter man  en av oss. Familjerådgivarnas grundutbildningar är socionom och präst med vidareutbildning.

Läs mer om Svenska kyrkans familjerådgivning.
 

FAKTA

  • Svenska kyrkans familjerådgivning finns på cirka trettio orter över hela landet.

  • Samtalen sker under sekretess.

  • Du måste inte vara troende för att söka hjälp.

  • Familjerådgivarna har gedigen kompetens. De är utbildade socionomer, präster eller psykologer

  • Cirka 2 500 par och 1 000 enskilda med relationsproblem får stöd av Svenska kyrkans familjerådgivning varje år.

  • Även enskilda kan söka hjälp för relationsproblem. Det kan till exempel handla om sorgen efter ett dödsfall eller en skilsmässa.