Foto: Camilla Almquist

Begravnings- och kyrkogårdsverksamhet

Välkommen till Huskvarna pastorats kyrkogårdsförvaltning. Vi ansvarar för begravningsverksamheten för alla som bor i Huskvarna och Hakarp, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Vi sköter även de tre kyrkogårdarna i Huskvarna, Hakarp och Bråneryd.