Mötesplats nr 2/2020

ett magasin från Hudiksvallsbygdens församling. Här kan du läsa församlingens magasin som en bläddringsbar digital tidning, några längre versioner av en del reportage och lite bonusmaterial.

Mötesplats Svenska kyrkan är ett pappersmagasin som utkommer fyra gånger om år och skickas till alla hushåll i församlingen. På den här sidan kommer du att kunna hitta längre versioner av en del artiklar i bladet, filmer, recept och extra bildmaterial. Du får också gärna ge respons på artiklar och innehåll i kommentarsfältet längst ner på sidan. Trevlig läsning! 

Församlingsmagasinet finns också att hämta i församlingens kyrkor och församlingshem.

Grattis till vinnarna i vårkrysset:
Gudrun Kellner
Åsa Grahn
Margareta Wohlin 

Välkommen att hämta din vinst på Församlingsexpeditionen

Rätt lösning!

Ge gärna respons på artiklar och innehåll

Nedan finns sidor från Svenska kyrkan på nationell nivå. Du kommer att lämna församlingens webbplats och omdirigeras till Svenska kyrkans gemensamma webbplats.

 

Bönewebben är en plats där du kan skriva din bön och tända ett ljus för någon du tänker på.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans gemensamma sida för fasteaktionen.  

OMG är en sida för dig som är ung och/eller vill veta mer om kristen tro