Foto: Lottie Lindtrup

Huddinge kyrkogårdsförvaltning bi-drar till grönare begravningsplatser!

Bin är livsviktiga för naturen men är idag väldigt utsatta för föroreningar och gifter. Huddinge kyrkogårdsförvaltning är därför glada och stolta över att ha 100 000 surrande små hyresgäster på begravningsplatserna. Vi hyr fem bikupor av företaget Biman och de är utplacerade på tre av våra begravningsplatser.

Vår viktigaste trädgårdsmästare
Vårt honungsbi är livsnödvändigt för natur, djur och människa för att kunna existera. Honungsbiet utför ett enastående arbete då det flyger från blomma till blomma med frömjöl som hamnar på nästa blommas pistill. Bin är blomtrogna och flyger på en blomsort i taget, därför är de enastående som pollinatörer. Bland våra mest älskade bär som vi har tillgång till genom allemansrätten skulle till exempel lingon, hallon, blåbär och hjortron vara chanslösa utan våra bin.

De pollinerande insekterna minskar varje år i världen. Det leder till att växtligheten och skördarna blir mindre. Genom att ha bikupor på våra kyrkogårdar och begravningsplatser gör vi en liten skillnad och bi-drar vi till ett växande Sverige.

Världen behöver fler bin

På S:t Botvids begravningsplats finns två bikupor placerade på liten kulle nära klockstaplarna, på Huddinge kyrkogård finns två  som står intill minneslunden och på Trångsunds begravningsplats finns en bikupa på en gräsyta nära kyrkan.

Vid frågor kontakta Huddinge kyrkogårdsförvaltning på 08-588 697 00.

visste du att?

  • Ett bisamhälle består av upp emot 70 000 arbetsbin.
  • Det finns omkring 20 000 kända bi-arter i världen.
  • Våra mest älskade bär som hallon, blåbär och hjortron skulle vara chanslösa utan bin.
  • En tesked honung kan lindra hosta, förutsatt att du inte är allergisk.
  • Ett bra bisamhälle kan ge upp till 100 kg honung under en sommar.
  • Bin söker sig helst till blommor och andra växter och nästan aldrig till människors mat.
  • Det krävs fyra miljoner blombesök för ett halvt kilo honung.
  • Vi människor skulle inte överleva mer än fyra år utan bin, enligt Albert Einstein