Foto: Pixabay

Det finns vatten på kyrkogårdarna

Vi har satt på vattnet på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar. Även på Trångsunds och S:t Botvids begravningsplats har vi vatten i kranarna.