Foto: Anders Jensen

Varför får man inte ha gravlyktor i minneslunden?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för de allmänna ytorna på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Där ingår även minneslunden.

Har man som anhörig valt minneslund är man införstådd med att ingen personlig utsmyckning får göras där. För att ha en egen plats för utsmyckning måste man ha en enskild gravplats.

I minneslunden får man ha snittblommor i vas, gravljus och kransar och dessa får bara placeras på anvisade platser i minneslunden.

Vi tar bort konstgjorda växter, egna planteringar, blommor i kruka, gravlyktor, marschaller, prydnadssaker och andra personliga föremål. Det gör vi för att alla ska ha möjlighet att sätta dit en vas med snittblommor eller ett gravljus utan att det blir för trångt. Många anhöriga ska samsas om en liten yta, det skulle bli väldigt rörigt om alla skulle ha personliga gravprydnader.

Man får ha gravljus och kransar under perioden 15 september - 1 april.

Det här är våra regler för minneslundarna