Foto: Emma Berkman/Ikon

Valnämnden i Huddinge pastorat

Valnämnden är utsedd av kyrkofullmäktige och är den grupp av förtroendevalda som har ansvar för att genomföra kyrkovalet på ett rätt och riktigt sätt.

valnämndens ordförande Eeva Laine

Kontakt valnämndens ordförande Eeva Laine

E-post: eeva.laine@huddinge.se

Mobil: 072-853 18 60

Ledamöter, 2018-2021
Eeva Laine (S) – ordförande
Marianne Broman (Mpsk) – 1:e vice ordförande
Claes-Johan Bonde  (BorgA) – 2:e vice ordförande
Britt Björneke (ViSK)
Jan Forsell (FiSK)
Maragreta Hedström (c)
Kjell Vingmyr (kr)
Annika Boström (SD)
Åke Svensson (FK)

Ersättare
Jamel Skandrani (S)
Elisabeth Norberg (Mpsk)
Ulla Olsson Engström (ViSK)
vakant (FiSK)
Maud Blomberg (c)
Patrik Rahm (BorgA)
Timo Pesonen (kr)
Arnold Boström (SD)

Sekreterare: therese.tornros@svenskakyrkan.se