Tack för att du varit medlem!

1. Jag definierar mig som

2. JAG ÄR

Jag har

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna. Det är viktigt för oss att förstå hur vi kan fortsätta vara relevanta för människor i dag. Därför värdesätter vi högt att du svarat på dessa frågor om vad du anser om Svenska kyrkan och varför du inte vill vara medlem längre. Men främst tack för din tid som medlem i Svenska kyrkan. Du har bidragit till att kyrkan har kunnat närvara vid kriser och olyckor både i Sverige och i andra länder. Du har bidragit till att hjälpa människor som är sjuka, ensamma och hemlösa. Du har även bidragit till att vårda våra kyrkobyggnader som har ett kulturhistoriskt värde. Ett stort tack för detta!