Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Berit Schultz, Annika Boström, Arnold Boström, Bo Adolfsson, Marlon Rios Forsgren, Peder Palmcrantz. Frånvarande: Lars Johansson, Kurt Hellström. Lilla bilden: Arnold Boström (gruppledare)

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1.  Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Genom att delta i kyrkovalet blir man en aktiv del av Svenska kyrkan och dess utveckling.

 2.  Varför ska jag som medlem rösta på just er?

 Vi ser Svenska kyrkans roll som kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, västerländskt kulturarv. Vi anser att den betydelse som kristendomen och Svenska kyrkan haft i skapandet av vår svenska identitet och traditionella gemenskap gör att Svenska kyrkan skall ha en särställning.

 3.  Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?

Vi vill ha ett ökat fokus på Svenska kyrkans roll som bärare av kultur och traditioner och på Nya Testamentets Jesus som föredöme för dagens människa. Verksamheten bör präglas av att Svenska kyrkan i första hand är en kyrka för medlemmarna, som bär kyrkan ekonomiskt.

 4.  Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?

 Svenska kyrkan skall ägna sig åt traditionellt kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum. Minskat fokus skall läggas på politiskt engagemang i samhället, vilket är politikens område och kompetens. Svenska kyrkan skall inte anpassa sig till politikens prioriteringar.

 5.  Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?

Genom att betona Svenska kyrkans betydelse som bärare av traditioner och kultur och att Svenska kyrkan därför är en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke troende. Påvisa värdet av kyrkans ungdoms- och sociala arbete och få fler att engagera sig i detta. Hålla fast vid sina värderingar samtidigt som man söker nya arbets- och kommunikationsformer.