Storstadsnätverk

"Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.

Sedan år 2000 samverkar Flemingsbergs församling med andra storstadsförsamlingar i så kallade utsatta stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 20 församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö. Nätverket bildades år 2000.

Församlingarnas områden är mångkulturella och komplexa, här möter kyrkan ett nytt samhälle. Inom nätverket utbyter man erfarenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomför utbildningar och väcker opinion i utsatthetsfrågor utifrån en gemensam plattform.

Nätverkets uppgift är att :
- bevaka & driva opinionsbildning.
- ha en samordnande funktion.
- ordna med konferenserna, både anställda och förtroendevalda.
- reflektera över församlingarnas uppdrag.

I Göteborg ingår Angereds, Bergsjöns, Lundbys och Gunnareds församlingar i "Framtiden bor hos oss".

Medlemskriterier

Medlemmar är församlingar i Svenska kyrkan i stadsmiljö
- som har många invånare som är ”nya svenskar” i 1:a eller 2:a generation.
- som har erfarenhet av arbete i mångreligiös miljö.
- som har låg tillhörighet till Svenska kyrkan i åtminstone en eller flera delar/distrikt av församlingen.
- som på ett aktivt sätt vill arbeta med dessa frågor.

 

Intressenter kontaktar styrgruppen som bland annat tydliggör innebörden av medlemskap; ek. bidrag/praktiskt arbete.

SamorDnare

Samordnare:
Christina Byström, informatör
Bergsjöns församling, Göteborg
031/ 731 82 34, 0707/140014
christina.bystrom@svenskakyrkan.se

 

Styrgruppen 
- Henrik Törnqvist, ordförande, kyrkoherde Bergsjön, Göteborg, 031/ 731 82 35, 0703/ 66 82 35, henrik.tornqvist@svenskakyrkan.se

- Helena Hedlund, kh Flemingsberg, Stockholm 08-588 698 20

- Katarina Egfors Härnring, kh Möllevången-Sofielund,
Malmö, 040-27 92 41