Foto: Johannes Frandsen

Stödgrupp för barn och unga i sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att få träffa andra som är i samma situation. Alla barn och unga i sorg är välkomna att delta i våra stödgrupper.

Gemenskap i sorgen - stödgrupp för unga i sorg

I november startar vi en sorgegrupp för barn och unga. Det är en stödgrupp för barn och unga som mist någon närstående. När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att få träffa andra som är i samma situation. Alla barn och unga i sorg är välkomna att delta i våra stödgrupper, oavsett orsaken till dödsfallet.

Det finns många fördelar med att gå i en stödgrupp. I gruppen får vi fundera tillsammans. Sorg är kanske inte bara tårar, utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

När vi träffas gör vi aktiviteter och övningar kring olika teman. Exempel på teman är minnen, känslor, vad som hjälper i sorgen och vad som är annorlunda nu. Stödgrupperna vi erbjuder är så åldersindelade som det är möjligt. Den tid som passerat efter dödsfallet kan variera, från några månader upp till flera år. Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller kristen tro för att delta i våra grupper. Alla är välkomna.   

För dej som är förälder
Vi erbjuder samtidigt dig som förälder att ingå i en föräldragrupp där du får verktyg och hjälp med att stötta ditt barn i sin sorgeprocess. 

Samtalsledare 
Vi som leder gruppen är anställda i Huddinge pastorat och i Botkyrka församling. Vi är präster och diakoner med utbildning och fortbildning i att arbeta med barn, 
sorg och kris.

Gruppstart
Vi kommer att ses i Klockargården i Huddinge församling, Kommunalvägen 21. 

Datum: 
24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 och 4/4.

För mer information och anmälan kontakta: 
Anna Stiernstedt, diakon: tel. 08-588 697 81, anna.stiernstedt@svenskakyrkan.se

(Om det inte blir tillräcklligt med anmälda kan vi behöva skjuta på starten en termin tills det är tillräckligt många anmälda.)